Inskolning

 

 

 

Vi lägger stor vikt vid att få en bra inskolning. Barn och föräldrar ska känna sig trygga och delaktiga på förskolan.

Inskolningstiden varierar därför från barn till barn men varar oftast ca 14 dagar. 

 
 
 
 


 

 

 

 

Ansöka & kö

Välkomna att sätta upp ert /era barn i vår kö som administreras av Victoria Wende.
 
Ann Gerfast Solarmo
Fogdeskolan, Fogdegatan 1
341 37 Ljungby
Tel. 0372-789406
telefontid kl. 8.00-9.30, 10.00-10.30 
ann.gerfast-solarmo@ljungby.se
 
Ansökningsblanketter mm finns att tillgå på
Ljungby kommuns hemsida
 
Ljungby Kommun
 

Taxa

Vi tillämpar Ljungby kommuns maxtaxa.